Bilgi Bankası
Tanım: Süt sığırlarında seyrek olmakla beraber, buzağılarda sıkça gözlenen ishal, aşırı su kaybı ve süt düşmeleri ile buzağılarda gelişme bozukluklarına yol açan bir rahatsızlıktır.

 

Oluşma Nedenleri:

 

  1. Hayvanların alışma süresine tabi tutulmadan yapılan ani fabrika yemi değişiklikleri,
  2. Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj) yedirilmesi,
  3. Saman (silaj) gibi yemlerin kesim uzunluklarının çok kısa olması (Örneğin, mısır silajının çok ufak doğranmış olması veya kuru otun patosdan geçirilmesi) ve bununla birlikte partikül büyüklüğü çok ufak toz yemlerin yedirilmesi,
  4. Fabrika yemine ilaveten hayvanlara kırılmış tahılların fazla miktarda yedirilmesi,
  5. Pelet fabrika yemleri arasında yapılan ani geçişler,
  6. Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ile fabrika yemlerinin yedirilmesi,
  7. Bağırsakları irkiltici özelliği olan yem maddelerinin kullanılması (pancar posası)
  8. Buzağılara doğumu takiben fazla miktarda ağız sütü veya normal süt verilmesi,
  9. Buzağılara sütten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika yemi yedirilmesi,
  10. İneklerde ve buzağılarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal hastalıklar,

 

Tedavi ve Korunma Şekli:

 

İneklerde ve buzağılarda gözlenen ishali önlemek için, yemler, özellikle de fabrika yemleri hayvanlara azar azar 7-10 gün içerisinde alıştıra alıştıra verilmelidir.  ZORUNLU KALINMADIKÇA FABRİKA YEMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE GİDİLMEMELİDİR.  Eğer böyle bir zorunluluk varsa mutlaka hayvanlar yeni fabrika yemine alıştırılmalıdır.  Kesinlikle ilave tahıl kırmalarından kaçınılmalıdır.  Buzağılar sütten kesilmeyi takiben azar azar fabrika yemi yedirilerek bu yeme alıştırılmalıdır.  Koruyucu önlem olarak hayvanlara mutlaka kaliteli kuru ot verilmelidir.  Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır.  Önerilen beslenme programları takip edildiği takdirde beslenmeye bağlı ishal olgularına rastlanmayacaktır.  Mikrobiyal hastalıklardan dolayı gözlenen ishal vakalarında ise en kısa sürede bir Veteriner Hekim’e başvurulmalıdır.