Bilgi Bankası

Mastitis, mikropların süt ineklerinde yol açtığı bir meme iltihabıdır. Süt ve süt ineğinin en büyük düşmanıdır.
Hastalığın Etkenleri :

Bakteriyel, Viral, Mantar ve Nonspesifik nedenler olarak 4 'e ayrılır. En önemli etkenler bakteriyel olanlardır.

1. İnvizon dönemi : Mikroplar meme kanalına girerler.
2. Enfeksiyon dönemi :Meme kanalına giren mikroplar meme boşluklarında aktif olarak çoğalırlar ve meme dokusunu kaparlar.
3. Yangı dönemi : Memeye yerleşen mikropların oluşturduğu toksik (zehirli) ve diğer maddelere karşı organizmanın reaksiyon göstermesi sonucu yangı şekillenir. Memede apseler ve süt kanalında bozukluklar meydana gelir.

Hastalığın seyri :

Hastalık genelde 3 Şekilde görülür:

1. Akut mastitis:Hayvanın genel durumunun bozulmasıyla birlikte meme lobları şişmiş, sıcak, sert ve ağrılı yangıdan dolayı kızarmıştır. Süt sulu, pıhtılı, irinli ve kanlı bir şekilde gelir.
2. Supakut mastitis: Memede yangı belirgin değildir. Sütte koyu pıhtılar vardır
3. Kronik mastitis: Akut ve supakut mastitisler sonucu şekillenebilir. Yangı görülmez, sütte ise gözle görülür bir değişiklik olmaz.
Hastalığın Bulaşması:

HASTALIĞIN BIR HAYVANDAN DIĞERINE BULAŞMASINDA ROL OYNAYAN SEBEPLER ŞUNLARDIR:

• Süt sağan kişiler
• Süt makinaları
• Buzağılar
• Hastaların ayrılmaması
• Barınakların iyi temizlenmemesi
Hastalığın teşhisi;hastalığın erken teşhisinde ve zaman geçirilmeden tedaviye başlanmasında klinik belirtilerin önemi fazladır.

Hastalıkta:

• Sütte pıhtılaşmalar
• Memede gözle görülür değişiklikler, torbada şişlik, sertlik ve kızarıklıklar
• Meme uçlarında acı, ağrı
• Ateş
Bu belirtilerin görülmesinin yanında basit kimyasal teşhis metotlarıyla da teşhis her zaman mümkündür.
Erken teşhis ve erken tedavi meme körlüğünü ve süt kaybını önleyecektir.

Hastalığın Etkileri:

Mastitis genel olarak

1. Süt erimini düşürür
2. Sütün kalitesini ve yağ oranını düşürür
3. Meme körleşmesine yol açar
4. Sağmal hayvanların değerini düşürerek kasaplık durumuna getirir
5. Mastitisli hayvanın sütü insan sağlığına zararlıdır

Mastitis de koruyucu ve sağım metodları:

• Ahırın temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeli, hayvanların yattıkları yer uygun olmalıdır.
• Hayvanlar soğukta bırakılmamalı, genç hayvanlar yaşlılardan ayrılmalıdır.
• Süt emen buzağılarda tabii emmeye son verilmeli, buzağıya hastalıklı süt içirilmemelidir.
• Kalıtsal meme bozukluğu bulunan inekler sürüden çıkarılmalı, memesi tahrip olmuş hayvanlar kasaplık edilmelidir.
• Sağım esnasında sağlık kurallarına harfiyyen uyulmalı, elle yapılan sağım uygun şekilde yapılmalı, memede kesinlikle süt bırakılmamalıdır.
• Sağımdan önce sağımı takiben meme mutlaka ılık suyla yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
• Süt sağım makinalarının temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.
• Meme içine ilaç vermede, meme kanalına mikrop gitmemesi için çok dikkat edilmelidir.
• Yetiştiriciler, bu gibi durumlarda veteriner hekimle istişare halinde bulunmalıdırlar.
• Erken teşhis ile birlikte hastalık etkenine göre hemen uygun bir antibiyotikle tedaviye geçilmelidir. Erken uygulamalarda tedavi imkanı daha fazladır.