Neden Pelet YemPELET YEM NEDİR?

Peletleme, küçük parçacıkların rutubet, sıcaklık ve basınçla birlikte mekanik bir  işlem uygulaması ile mozaik yapısında daha büyük parçacıklar haline ( bir kütle haline kalıpla şekilendirilmesi) işlemi olarak tarif edilebilir.
 
PELETLEMENİN AŞAMALARI

Kırma, Karıştırma, Tavlama (buhar + sıvı), Peletleme, Soğutma, Eleme ve Paketleme
 
PELETLEMENİN FAYDALARI

1. Yapılış Formalarından dolayı depolama ve yemleme sırasında yem kayıplarını en aza indirir.
2. Hayvanlar tarafından yem yeme sırasındaki seçiciliği ortadan kaldırır.
3. Yapım esasında uygulanan ısı işleminden dolayı yem hammaddelerindeki hayvan sağlığına zararlı patolojik organizmaları ortadan kaldırır.
4. Yemin yüksek ısıda pişirilmesinden dolayı yemlerin hayvan tarafından sindirilebilirliğini artırır.
5. Hayvanlar pelet yemleri daha iştahla tüketirler.
6. Pelet yemlerin her tanesi aynı besin değerini içermektedir.  Peletleme sonucu homojen bir besin maddesi içeriği oluşmaktadır.
7. Pelet yemin dayanıklılık süresi toz yeme oranla 3-4 kat daha uzundur. Depoda uzun süre tazeliğini korur. 
8. Toz yemler hayvanın boğazına kaçıp irkildiğinden dolayı, pelet ve granül yemler hayvan tarafından daha iştahlıca tüketilir
9. Pelet yemin işkembede kalma süresi daha uzundur.
10. Vitamin ve mineraller pelet yemde hiçbir şekilde ayrışmaz. Dip bölümlere çökmesi toz yemde olduğu gibi görülmez.
11. İnce ve toz yemde hayvanlar daha lezzetli öğelereri seçip yerler ve geri kalanını yemlikten atarlar. Pelet yemde bu durumu söz konusu değildir.
12. Pelet yemle beslenme daha fazla et ve daha fazla süt demektir.