Yararlı Linkler

Oba Makarna
http://www.obamakarna.com.tr/
Toprak Mahsülleri Ofisi
http://www.tmo.gov.tr/
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği
http://www.yem.org.tr/
Agricultural Products- CME Group
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural
USDA Foreing Agricultural Service ( FAS )
http://www.fas.usda.gov/
European Feed Manufacturers' Federation
http://www.fefac.eu/
T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
http://www.tarim.gov.tr/
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
http://www.zmo.org.tr/
Türk Veteriner Hekimler Birliği
http://www.tvhb.org.tr/
Türkiye İstatistik Kurumu
http://www.tuik.gov.tr/
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
http://vetkontrol.tarim.gov.tr/pendik
Etlik Veteriner Kontrol
http://vetkontrol.tarim.gov.tr/merkez
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği
http://www.tusedad.org/
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
http://www.dsymb.org.tr/
Dış Ticaret Müsteşarlığı
http://www.dtm.gov.tr/
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
http://www.haykoop.org.tr/
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
http://www.tsumb.org.tr/
Rekabet Kurumu
http://www.rekabet.gov.tr/
Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesi
http://veteriner.uludag.edu.tr/
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
https://www.selcuk.edu.tr/ziraat/tr
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
https://www.selcuk.edu.tr/veteriner/tr
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
http://www.tarim.gov.tr/GKGM
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
http://www.tusaf.org/