Faaliyet Alanları
YEM ÜRETİMİ

Uygun görülen hammaddeler lift vasıtasıyla boşaltılarak taşıyıcı aracılığıyla elek katına çıkartılır. Elekten geçirilen hammaddeler çeşitlerine göre 24 adet hammadde silolarına doldurulur.Daha sonra bilgisayarla hazırlanmış rasyona göre otomatik olarak dozajlanır. Dozajlanan hammaddeler taşıyıcılar vasıtasıyla çekiçli değirmene verilerek müşterinin talep etmiş olduğu kırıma göre kırılarak karıştırıcı üst bunkerine verilir ve otomatik premix dozajı ile dozajlanan vitamin ve mineraller karıştırıcı üst bunkerine ilave edilir. Oradan pnömatik kapak vasıtasıyla karıştırıcı içerisine verilir. Yem formlarına göre belirtilen süre içerisinde otomatik olarak karıştırılarak, karıştırıcı alt bunkerine verilir. Buradan, müşterinin isteğine göre peletpres üst bunkerine verilerek 4 mm'den başlayıp 18 mm'e kadar 90 derece buhardan geçirilerek peletlenir. İstenirse peletpres soğutucusundan çıkışta bulunan croumble makinesinden geçirilerek granül mamül olarak, mamül depolarına alınır. Toz isteyen müşterilerimize ise taşıyıcılar vasıtasıyla melasiyerden melas ilave edilerek mamül depolarından otomatik paketlemenin üst bunkerine verilerek elektronik paketlemede 50 kg. olarak polipropilen çuvallara konularak sevk edilir.Üretilen mamüllerin her partisinden alınan numunelerin kendi laboratuvarımızda analizleri yapılarak müşteriye sunulur.