ENFES KUZU BÜYÜTME YEMİ

Yeni doğan kuzuların, sütten kesildikten sonra daha erken ve sağlıklı olarak gelişimini sağlamak için hazırlanmış vitamin ve mineral bakımından dengelenmiş bir üründür.

Ürün Hakkında Daha Fazlası
Ağırlık

50 KG

  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Lezzetli ve sindirile bilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak hazırlanmıştır.
  • Yemler pelet formda hazırlanmış olup, içerisindeki mısır kırması, mısır kepeği, soya fasulyesi küspesi ve melas sayesinde tercih edilen bir üründür.

  • İpek Kuzu Büyütme Yemi, yüksek canlı ağırlık artısı sağlayarak, karlı bir hayvancılık sağlar.
  • İçerisindeki dengelenmiş mineraller sayesinde idrar yolu taslarının oluşma riskini en aza indirir.
  • Beyaz kas hastalığı oluşumunu önler.
  • İyi bir yapağı (yün) verimi sağlar.
  • İşkembe gelişimini sağlayarak, yemden yararlanmayı artırır.

  • İpek Kuzu Büyütme Yemi, ağız sütü, normal anne sütü ve süt ikame yemi ile beslenmeyi takiben, 3 haftadan itibaren yedirilmeye başlanabilir.
  • İpek Kuzu Büyütme Yemine 3. Haftadan itibaren başlanmaz ise, kuzuların ileriki dönemlerdeki besi performansı etkilenip, 2 aylık yastaki kuzuların normal yaşıtlarına göre, 2-3 kg daha hafif olmalarına neden olur.
  • Bazı kuzularda İpek Kuzu Büyütme Yemine başlama, doğumu takiben 10. Günde olabilir.
  • Kuzulara, fazla miktarda İpek Kuzu Büyütme Yemi verilmemesine çok dikkat edilmeli, sindirim bozuklukları ve yem yememe durumlarına karsın, 2 veya 3 öğüne
  paylaştırılmış yemleme tercih edilmelidir.
  • İpek Kuzu Büyütme Yemine ilaveten verilecek ekstra, tahıl kırmaları veya mineral katkıları, erkek kuzularda idrar yollarında taş oluşturması riskinden dolayı sakıncalıdır.
  • Kuzular ortalama 15-20 kg. canlı ağırlığa ulaştığında (7-8 haftadan sonra) İpek Kuzu Büyütme Yemine son verilmeli,
  • İpek Kuzu Büyütme Yemine geçilmelidir.
  • Sözü edilen dönemlerde (8. haftaya kadar ve özellikle de yem değişikliklerinde) kuzular Enterotoksomi hastalığına karşı 2 kez aşılanmalıdır.