HAYAT KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

Yeni doğan kuzuların ilk üç gün ağız sütü verilmesi sonrası başlanıp sütten kesilene kadar ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış, genç kuzular için önemli olan vitamin ve mineral ihtiva eden, ishale ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı olan ve idrar taslarının oluşumunu engelleyen ilaçları ihtiva eden bir yemdir.

Ürün Hakkında Daha Fazlası
Ağırlık

50 KG

  • Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.
  • Lezzetli ve Yüksek sindire bilirliğe sahip hammaddelerden üretilmiştir.
  • Yemler pelet formda yapıldığından dolayı sindirimi kolaydır.
  • Homojen karıştırılmıştır. Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

  • İpek Kuzu Başlangıç Yemi hızlı canlı ağırlık artısı sağlar.
  • İşkembenin mikro biyel ve papilla gelişimini destekler, doğal katkılarla bakteriyel ishalleri önler.
  • İdrar yolu taşlarının oluşumunu engellemek için gerekli katkılar ilave edilmiştir.
  • Hızlı bir büyümenin yanında dengeli bir iskelet ve kas gelişimi sağlar. Beyaz kas hastalığı ve enzootik ataksi gibi metabolik hastalıkların oluşumunu engeller.
  • Kısa sürede kaba yeme geçiş sağlayarak işkembenin yapısal gelişimini destekler.

  • İlk 3 gün sadece Ağız sütü (kolostrum) verilir.
  • 15. güne kadar ise anne ile 24 saat beraber tutularak devamlı süt içmeleri ve yeme alışmaları sağlanmalı.
  • Eğer koyun otlamışsa bu kuzuların gün boyunca analarından yeterli süt aldığından emin olunmalı, 

  Üçüncü haftanın başından itibaren gündüz önlerinde sürekli bulunmak şartı ile
  • İpek Kuzu Başlangıç Yeminden yaklaşık olarak günde 50 gr verilerek yemlemeye başlanır ve hayvanlara devamlı temiz su verilir.
  • Bir kaç gün içinde arttırmak suretiyle serbest yemlemeye geçilir.
  • Serbest yemleme ile beraber kuzulara süt, sabah ve akşam verilmeğe başlanır. Günde 2 kez süt verilen bu kuzulara kaba yem verilmez.
  • Kuzular 42-49 günlük olduğunda veya 10-12 kg vücut ağırlığına ulaştıklarında sütten kesilmelidir.
  • Tavsiye edilen miktar kademeli olarak arttırılmalıdır; Çünkü kuzular 42 günlük iken yaklaşık olarak günde 750-800 gram tüketebilecek duruma gelsin.
  • Günlük verilecek yem miktarı 2-3' e bölünerek verilmeli ve böylece yemin her zaman taze olması sağlanmalıdır.
  • Yeni yem vermeden önce yemliklerin temiz olduğundan ve tüm yemin bitmiş olduğundan emin
  olunmalıdır.

  Gündüz serbest su tüketmelerine izin verilir.
  • Sütten kesmeyi müteakip (7.haftanın başından itibaren) kademeli olarak Kuzu Başlangıç Yeminden, Kuzu Büyütme Yemine geçiş yapılmalıdır.
  • İçme suyunun yaz boyunca çok sıcak ve kıs boyunca da çok soğuk olmadığından emin olunuz. Çünkü bu kuzuların su tüketim miktarını düşürecek ve böbrek tası problemlerine yol açacaktır.