SÜTLÜM KOYUN SÜT VERİM YEMİ

Üstün genetik özelliklere sahip sütçü ırk koyunların, ekonomik ve sağlıklı yetişmeleri için gereksinim duydukları besin maddelerini dengeli olarak içeren mükemmel bir üründür.

Ürün Hakkında Daha Fazlası
Ağırlık

50 KG

  • Protein, enerji, vitamin ve mineral maddeler bakımından dengelidir.
  • Pelet ve toz formlarda üretilmektedir.
  • Sindirile bilirliği kolay hammaddelerce zengindir.
  • Koyunlarda süt verimini artırıcı bir özelliğe sahiptir.

  • İpek Koyun Süt Yemi, gebe koyunlarda kuzuların sağlıklı doğumunu ve büyümesini sağlar.
  • İpek Koyun Süt Yemi, süt verimi döneminde maksimum verim sağlar.

  • Ortalama 60 kg canlı ağırlıktaki bir koyun, gebeliğin ilk 4 ayında yaklaşık günlük olarak 1,5- 2 kg yem (kaba+ fabrika yemi) tüketmelidir.
  • Gebeliğin son 1 ayında bu miktar günlük olarak 2- 2,5 kg olmalıdır.
  • Sağım dönemindeki koyunlarda ise bu miktar farklı süt verimleri doğrultusunda günlük 3-4 kg olmalıdır.
  • Koyunlarda su tüketimi pratik olarak günlük yem tüketiminin 2-3 katı oranındadır. Örneğin sağım dönemindeki bir koyunda su tüketimi 8-10 lt olmalıdır.
  • İpek Koyun Süt Yemi, bilimsel çalışmalarla hazırlanmış olan aşağıdaki tabloda verilen kaba yem seçenekleriyle birlikte belirtilen dönemlerde ve miktarlarda
  verildiğinde maksimum düzeyde süt verimi sağlanır.